SALMON SOLUTIONS AS

Nøkkelen til individbasert og målrettet uttak i merd

Våre tjenester

Automatisert Utskilling for Robust Fiske og Bedre Ressursutnyttelse

Vår løsning muliggjør utskilling av syk og skadet fisk, noe som kan føre til mer robuste fiskepopulasjoner med bedre overlevelse og tåleevne. Automatisert slakteuttak resulterer i forbedret ressursutnyttelse og produksjonsresultater for oppdrettere.

Resultater

Implementering av vår løsning gir oppdrettere en mer robust laksebestand, mindre sykdom og bedre ressursforvaltning, noe som fører til økt lønnsomhet. Årlig dør ca. 60 millioner laks i sjøfasen av oppdrett. Ved å sortere ut et konservativt estimat på 1/5 av denne mengden tidlig, kan vi generere en markedsverdi på over 2,5 milliarder kroner per år.

 

Redusert dødlighet

Effektiv identifisering og utskilling av syk fisk reduserer dødeligheten betydelig.

Fjerning av sykdomsbærere

Ved å fjerne syke individer tidlig, reduserer vi spredningen av sykdommer.

Redusert fôrbehov

Mindre syk fisk betyr lavere fôrforbruk og bedre ressursutnyttelse.

Hvem er vi?

Hos Salmon Solutions jobber vi for å forbedre laksens velferd og øke oppdretternes lønnsomhet. Vår banebrytende teknologi gjør det mulig å identifisere og skille ut syk og skadet fisk fra merd for preventiv slakt, uten å tømme merden og med minimal forstyrrelse for resten av fisken.

Vår virksomhet er basert på bærekraftig fokus, som vi anser som grunnlaget for lønnsomhet og samarbeid. Vi legger vekt på ydmykhet, læring og samspill, og mener at handlinger taler høyere enn ord. Vi er avhengig av dynamikken i relasjoner og systemer for å nå våre mål. Ingen kan gjøre alt alene, men sammen kan vi oppnå store ting.

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vår løsning kan hjelpe din bedrift.

SALMON SOLUTIONS AS

Plattformvegen 2, 4056 Tananger

hCaptcha